top of page
Garantie en garantievoorwaarden

Op alle onderdelen geldt een fabrieksgarantie verleend door de fabrikant van het onderdeel. Meestal geldt er een garantie-periode van 2 jaar op onderdelen.

Indien een onderdeel defect raakt binnen de garantie-periode geldt wat men 'carry-in' garantie noemt. Dit betekent dat u het defecte onderdeel aan ons bezorgd, waarna wij het aan onze leverancier bezorgen, die ons op zijn beurt een nieuw onderdeel bezorgd. De omruilingstermijn kan variëren van fabrikant tot fabrikant, maar wij houden u steeds op de hoogte van de stand van zaken.

Indien een onderdeel defect is bij levering, dus als het nooit gewerkt heeft, dan geldt een directe omruiling. Dan dient u het defecte onderdeel terug te bezorgen aan ons en ontvangt u een nieuw exemplaar in de plaats.

Dode pixels bij TFT en LCD monitoren vallen pas onder garantie indien er sprake is van meer dan 3 niet werkende pixels.
Afhankelijk van het model of merk van het LCD-display kan de pixelgarantie hiervan afwijken.

Op pc-configuraties geldt ook een garantie op werkuren gedurende 2 jaar. Dit wil zeggen dat indien er een defect aan het systeem is, u geen werkuren moet betalen binnen de garantie-periode.

OPGEPAST: De garantie geldt enkel wanneer u het defecte onderdeel in de originele verpakking, incl alle drivers, bekabeling,... terugbrengt en op vertoon van de factuur.
Defecte onderdelen dienen voorzien te zijn van alle etiketten, labels, ... Zowel het onderdeel, attributen als labels en etiketten dienen in originele staat te zijn.

In geval van PC, laptop, of een gegevensdrager (zoals externe schijf, usb-stick, ...), zorg steeds dat u een backup heeft van uw gegevens alvorens u het bij ons aanbied voor een herstelling (al-dan-niet onder garantie).

JK-solutions is niet verantwoordelijk voor eender welke vorm van gegevensverlies.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om steeds een backup te voorzien van belangrijke data.

De garantie vervalt eveneens als kan worden aangetoond dat het defect te wijten is aan een onzorgvuldig, verkeerd of ongehoord gebruik of installatie van het onderdeel door de gebruiker/klant. Hieronder vallen ondermeer de processoren met een verbrande of verbrokkelde core, of processoren met verbrande labels.

Wat betekent garantie?

Garantie betekent dat u van de leverancier van een product mag verwachten dat deze gedurende de overeengekomen garantietermijn garant staat voor de kwaliteit en het juist functioneren van het geleverde product.

Na ontvangst van het product zal dit in de regel voor u worden vervangen of gerepareerd zodra het opgegeven defect door onze Technische Dienst is vastgesteld.

Het testen van garantiegevallen is binnen het kader van onze klantenservice kosteloos. We vragen echter uw begrip voor het feit dat wij voor niet-garantiegevallen de kosten voor het testen en eventuele retournering aan u doorberekenen.

Bij defecten na het verstrijken van de garantieperiode ondersteunt Alternate u desgewenst ook. Afwijkende garantiebepalingen van fabrikanten geven wij aan u door, zonder deze echter te kunnen garanderen.

Om de afhandeling van garantieclaims te versoepelen verzoeken wij u, vóór toezending van het defecte product, onze aanwijzingen met betrekking tot retournering door te lezen. Zo helpt u wellicht onnodige kosten te voorkomen en is een snelle afhandeling mogelijk.

 

Het vervallen van de garantie

Houdt u er rekening mee dat bij mechanische beschadigingen zoals breuk, scheuren, putten, deuken, krassen etc., welke na aankoop zijn ontstaan, uw recht op garantie vervalt. Let u daarom ook op onze aanwijzingen omtrent het onderwerp 'retournering' om beschadiging tijdens het transport te vermijden.

Voorbeelden waarbij de garantie vervalt:

 • Beschadigde onderdelen van harddisks en andere massa-opslag producten:

  Te lange of te dikke schroeven beschadigen bij het monteren de printplaat van harddisks. Afgezien van het feit dat bij zulke beschadigingen de garantie vervalt, kan het kortsluiting veroorzaken en ook schade aanrichten aan andere componenten in uw PC. Ook in dat geval vervalt elke aanspraak op garantie.

 • Mechanische beschadigingen van producten:

  Deuken of verbogen hoeken, in het bijzonder bij harddisks en andere massa-opslagproducten, wijzen op een niet juist gebruik van het product. Mechanisch beschadigde moederborden, processors, geheugenmodules, controllerkaarten etc. worden nimmer omgeruild. Garantie is in dergelijke gevallen uitgesloten.

 • Defecte componenten door een verkeerde energievoorziening:

  Rook- en kortsluitingssporen op componenten (moederbord, harddisk, geheugen etc.) duiden erop dat deze verkeerd aangesloten zijn. Ook in dit geval vervalt de garantie.

 • Beschadigde of verwijderde zegels:

  Op het product aangebrachte zegels, barcodes, waarschuwingen of andere stickers die verbroken of verwijderd zijn, leiden tot het vervallen van de garantie.

In ieder geval geldt:
Bouw alleen zelf componenten in, als u zeker weet hoe u dit moet doen. Bij elk van de hierboven omschreven defecten vervalt onherroepelijk de garantie.

 

Fabrieksgarantie

Gedurende de garantieperiode, en soms ook daarna nog, bieden sommige fabrikanten services aan die u meer te bieden hebben dan de wettelijke garantie en welke onafhankelijk van de wettelijke garantie wordt geleverd. In het bijzonder bij hoogwaardige producten is dit steeds vaker het geval. Monitoren, printers en digitale camera´s zijn voorbeelden van producten waarvan steeds meer fabrikanten direct aan de eindgebruiker service verlenen. De voorwaarden voor de toegang tot deze service zijn vaak gunstiger dan die bij het verkrijgen van alleen de wettelijke garantie.
 

Let u erop:

In de regel is de fabrikant, of een speciaal voor deze producten door de fabrikant aangewezen servicebedrijf, uw aanspreekpartner voor deze service en niet de verkoper. De afhandeling van garantie verloopt in deze gevallen dan ook direct via de fabrikant of het servicebedrijf. Meer informatie over fabrieksgarantie vindt u in onze aanwijzingen voor directe service van fabrikanten. Door de afhandeling van de garantieclaim direct via de fabrikant te laten verlopen verkort u de tijd dat u uw product moet missen vaak aanzienlijk.

Enkele fabrikanten bieden een fabrieksgarantie die langer is dan de wettelijke garantieperiode. Indien gewenst kunnen wij de afhandeling van een beroep op de fabrieksgarantie van u overnemen. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, neem dan contact op met onze klantenservice.

bottom of page